سوال دارید؟

مشاهده راهنمای ثبت پرسش

سلام یک سهم بلندمدت ارزشمند معرفی کنید که هم سود خوبی داشته باشد هم افزایش سرمایه

پرسیده شده توسط مجید عبداللهی پناه در تاریخ 1401/12/19

پیشنهاد معامله نماد: وسپه

با سلام

کاربر عزیز

 

سهم وپست در حال حاضر برای خرید مناسب می باشد  و همچنین اینکه از محل آورده افزایش سرمایه دارد و پی بر ای آن 4 واحد می باشد.

 

سپاس از اعتماد شما