سوال دارید؟

مشاهده راهنمای ثبت پرسش

سلام یک سهم ارزشمند کوتاه مدت کم ریسک معرفی کنید وهدف قیمتی آن را مشخص کنید

پرسیده شده توسط مجید عبداللهی پناه در تاریخ 1401/12/23

پیشنهاد معامله

با سلام

کاربر عزیز

 

سهم سیمان اردستان مناسب می باشد و درصورتیکه  نرخ سیمان 950 باشد پی بر ای آن 4 واحد می باشد.
اولین هدف آن 2500 تومان است که در حالت پی  بر ای 5 واحدی میگرد.هدف بعدی 3000 تومان می باشد.

 

سپاس از اعتماد شما