سوال دارید؟

مشاهده راهنمای ثبت پرسش

سلام. نظرتون درباره کاوردکال ضترو40041 لطفا؟ گزینه های بهتری در بازار سراغ دارید؟ و با توجه به شرایط این روزهای کلیت بازار کارودکال رو توصیه می کنید؟

پرسیده شده توسط کاربر آوای آگاه در تاریخ 1401/12/27

اختیار معامله نماد: ضترو40041

با سلام

کاربر عزیز

با فرض قیمت های امروز(خرید پتروآگاه به قیمت 10780 ریال، فروش ضترو4004 به قیمت 3420 ریال)، این قرارداد برای  شما تا سررسید بازدهی ماهانه حدودا 9درصدی خواهد داشت که بازدهی مناسبی محسوب می شود. اما چند مساله در باید در نظر گرفته شود:
1) اگر انتظار دارید تا 109 روز بعد یعنی 14 تیرماه،پتروآگاه بیش از 12.5 درصد رشد کند، قیمت های اعمال بالاتر گزینه های مناسب تری است مثل ضترو 4006 یا ضترو 4007
2) موقعیت های باز و حجم معاملات ضترو 4006 و ضترو 4007 بیشتر از ضترو 4004 است فلذا از نقدشوندگی بیشتری برخوردار است.
3) ضترو 4006 و ضترو 4007 با قیمت های امروز بازدهی ماهانه بالای 10% دارند و مناسب تر هستند. 
4) فاصله این دو قرارداد با نقطه سر به سر شما بیش از 30 درصد است.(نقطه سر به سر قیمتی است که هرچقدر  قیمت صندوق بیشتر از آن شود بازدهی مازادی برای ما حاصل نمیشود)
5) در صورت کاهش قیمت صندوق تا حدود 20- درصد از قیمت فعلی  ریسکی متوجه فروشنده نخواهد بود.

اما در مجموع کاورد کال زمانی انجام می شود که انتظار حد مشخصی از افزایش قیمت را برای سهم یا صندوق دارید فلذا استفاده از آن در شرایط صعودی هم در جهت کسب بازدهی و هم در جهت کاهش ریسک نزول قیمت مناسب است.
 

سپاس از اعتماد شما