بازار 1403 از نگاه کارشناسان

به گزارش آوای آگاه، هومن عمیدی، کارشناس بازار سرمایه؛ هاشم ذوالفقاری، مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری دانایان و مهدی دلبری، مدیرعامل شرکت سبدگردان هیوا روند بازار در سال 1403 را بررسی کردند.

ملیکا حمزه ئی

دیدگاه کاربران