بازار 1403 از نگاه کارشناسان

به گزارش آوای آگاه، داود حسنی، مدیر معاملات کارگزاری بانک رفاه؛ حمیدرضا ملکوتی خواه، کارشناس بازار سرمایه و سلمان نصیرزاده، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری ملی ایران روند بازار در سال 1403 را بررسی کردند.

ملیکا حمزه ئی

دیدگاه کاربران