بازار 1403 از نگاه کارشناسان

به گزارش آوای آگاه، مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه؛ سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه و بهرنگ شادرو، تحلیلگر کارگزاری بارز روند بازار در سال 1403 را بررسی کردند.

برای مشاهده این قسمت باید وارد سایت شوید.

ملیکا حمزه ئی

دیدگاه کاربران