فولاژ گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بلند مدت

به گزارش آوای آگاه، با توجه به موارد گفته شده فولاژ در سال ۱۴۰۲، ۱۸۲ تومان و در سال ۱۴۰۳، ۲۹۸ تومان برآورد می‌شود، P/E فوروارد شرکت برای سال ۱۴۰۳ با فرض تقسیم سود ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ و با قیمت (۱۵۹۶۰ ریال) در محدوده‌ی ۵.۰۳ واحد قرار دارد و برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، گزینه مناسب و جذابی ارزیابی می‌شود. سود شرکت به نسبت نرخ محصول آلیاژی به شمش فولاد بسیار حساس است زیرا قیمت مواد اولیه که آهن اسفنجی است، با قیمت شمش فولاد هم جهت بوده و با افزایش قیمت بیلت، قیمت آهن اسفنجی خریداری شده نیز افزایش می‌یابد. در همین راستا، حفظ ضریب فروش محصولات نسبت به بیلت برای حفظ حاشیه سود شرکت ضروری است.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران