بررسی روند سود و زیان شنفت در سال مالی آینده

شنفت در سال 1401 در مجموع حدود 118 میلیون لیتر انواع روغن‌های موتور، روغن دنده، روغن صنعتی و ضد یخ (32% تولیدات) به همراه 246 هزار تن روغن پایه، اکستراکت و گریس، پارافین و ... تولید کرده است.

سیمین سعیدی نویده

دیدگاه کاربران